Zajęcia pozalekcyjne:

  • matematyka kl. IV-VI

  • zespół teatralny kl. IV-VI

  • zajęcia wokalne kl. IV-VI

  • informatyka kl. IV-VI

   Od 1 kwietnia do 30 października 2009 roku w ramach Programu Integracji Społecznej w szkole realizowany był projekt pt. "Poznaję Podkarpacie - mój region". W ramach tego projektu chętni uczniowie z klas I - VI mogli uczestniczyć w następujących zajęciach:

   Uczniowie poprzez uczestnictwo w w/w zajęciach edukacyjnych mogli pogłębić wiedzę o swojej miejscowości oraz poznać historię, kulturę i tradycje regionu. Ponadto poznane z podręczników zabytki i dzieła sztuki ludowej mogli później zobaczyć na własne oczy w ramach zorganizowanych wyjazdów do:

 

   W roku szkolnym 2007/2008 w ramach realizacji gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Szansa w różnorodności" uczniowie mogą ponad to uczestniczyć w następujących zajęciach: