Udział w konkursach przedmiotowych:

2011/2012

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006