Dokumenty:

 • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
  pobierz

 • ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
  pobierz

 • STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W DOMARADZU
  pobierz

 • PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
  pobierz

 • POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE pobierz