Dokumenty:

  • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
    pobierz

  • STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W DOMARADZU
    pobierz

  • PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
    pobierz

  • POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE pobierz