Wyposażenie szkoły:

  • sala gimnastyczna (zastępcza)

  • boisko sportowe

  • pracownia informatyczna

  • kuchnia

  • sprzęt audio-wizualny