Nauczyciele w roku szkolnym 2015/2016:

 • Agata Tomoń- dyrektor 

 • Renata Janusz- wychowanie przedszkolne

 • Teresa Sikora- nauczanie zintegrowane, muzyka

 • Agata Ilko- język polski

 • Stanisław Mikoś- język angielski

 • Stanisław Janowski- historia, plastyka

 • Lucyna Szerszeń- przyroda, nauczanie zintegrowane, biblioteka

 • Anna Kuliga- matematyka, technika, informatyka

 • Marcin Albrycht- wychowanie fizyczne, informatyka

 • ks. Wiesław Przepadło - religia

 • Joanna Albrycht - chemia

 • Janina Knaź - biologia

 • Maria Jacek -  geografia

 • Alicja Nastał - fizyka, matematyka

 • Beata Krzysik -język niemiecki