Nauczyciele w roku szkolnym 2015/2016:

  • Agata Tomoń- dyrektor 

  • Renata Janusz- wychowanie przedszkolne

  • Teresa Sikora- nauczanie zintegrowane, muzyka

  • Agata Ilko- język polski

  • Stanisław Mikoś- język angielski

  • Stanisław Janowski- historia, plastyka

  • Lucyna Szerszeń- przyroda, nauczanie zintegrowane, biblioteka

  • Anna Kuliga- matematyka, technika, informatyka

  • Marcin Albrycht- wychowanie fizyczne, informatyka

  • ks. Wiesław Przepadło - religia